ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Protiplísňové nátěry, účinnou ochranou zdiva

 • Malování stříkacím zařízením Airless
 • Malování stříkacím zařízením Airless
 • Malování stříkacím zařízením Airless
 • Malování stříkacím zařízením Airless

  Stříkací zařízení je neocenitelným pomocníkem při práci ve velkých prostorech, ale také při nanášení ochranných nátěrů na různě velké konstrukce.

  Více
 • Malování stříkacím zařízením Airless

  Pro malbu je možné použít i elektrické stříkací zařízení. Stroj značky Airless stříká barvu pod vysokým tlakem. Kromě nástřiku konstrukcí je možné jej využít k nátěru velkých ploch v halách či k malbě fasád.

  More
 • Malování stříkacím zařízením Airless

  Dva z našich třech stříkacích strojů mohou aplikovat i ochranné protipožární nátěry. Stříkací zařízení značně urychluje práci, barva se dostane i do těžko přístupných míst a netvoří bubliny.

  Více
Jste zde:  
Nekategorizované

Zásady zpracování souborů cookie

Cookie, neboli HTTP cookie jsou malé soubory dat, které webové servery odesílají prohlížeči daného uživatele. Při každé další návštěvě prohlížeč cookie soubor odešle serveru zpět. Běžně se do těchto souborů ukládájí specifická nastavení / předvolby daného uživatele.

Tento soubor umožní webové stránce uložit informace pro pozdější zpracování a tím ulehčit uživateli jejich další používání. Pokud nechcete soubory cookie pro naše webové stránky používat je nutné provést příslušné nastavení Vašeho webové prohlížeče.

Dojde-li k blokaci cookie souborů nemůže majitel webových stránek, uživateli zaručit plný přístup k celému obsahu webové prezentace, včetně některých funkcí, které pro svůj chod potřebují soubory cookie.

Jaké soubory používáme?

Používáme různé typy souborů cookies, jejichž účely jsou popsány níže.

Soubory cookies platné po dobu relace

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
PHPSESSID Žádný Tento soubor cookies je nativní pro aplikace PHP. Slouží k vytvoření uživatelské relace za účelem předávání dat. Po dobu prohlížení

Nezbytně nutné soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které umožňují archivovat Vaše preference při prohlížení našich stránek uložením různých možností, které jste zvolili při poslední návštěvě. Můžeme Vám je tak znovu nabídnout, abychom Vám zjednodušili prohlížení našich stránek (např. výběr jazyka, který se má zobrazit). Můžete se proti nim ohradit a vymazat je prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale může dojít ke zhoršení vašeho uživatelského komfortu.

To se týká následujících souborů cookies:

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
cookie_consent_level Typ udělného souhlasu Ukládá, zda jste přijali nebo odmítli soubory cookies pro každou analytickou službu používanou na našich stránkách. 2 měsíce
cookie_consent_user_accepted Udělení souhlasu Ukládá, zda jste přijali nebo odmítli soubory cookies. 2 měsíce
_GRECAPTCHA Ochrana proti SPAM Tento soubor cookie je nastaven službou Google recaptcha k identifikaci robotů za účelem ochrany webové stránky před škodlivými útoky spamu. 5 měsíců a 27 dní
YSC  youtube.com  Soubor cookie YSC nastavuje Youtube a používá se ke sledování zhlédnutí vložených videí na stránkách Youtube. Po dobu prohlížení
VISITOR_INFO1_LIVE  youtube.com  Soubor cookie nastavený službou YouTube k měření šířky pásma, který určuje, zda uživatel získá nové nebo staré rozhraní přehrávače. 5 měsíců a 27 dní
yt-remote-device-id  youtube.com  YouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.  nikdy
yt.innertube::requests  youtube.com Tento soubor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.   nikdy
yt.innertube::nextId  youtube.com  Tento soubor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.  nikdy
yt-remote-connected-devices  youtube.com  YouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.  nikdy
CONSENT  youtube.com  YouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím vložených videí youtube a registruje anonymní statistické údaje.  2 roky
sid Technické cookies Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz / firmy.cz 30 dní

Analytické soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které nás informují o používání a výkonnosti našich stránek a umožňují nám vypracovávat statistiky o návštěvnosti a používání různých prvků našich stránek (navštívený obsah a cesty návštěvníků), což nám umožňuje učinit naše služby zajímavějšími a uživatelsky přívětivějšími (nejčastěji navštěvované stránky nebo sekce, nejčtenější články atd.).

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
_ga ID klienta Google Analytics Slouží k rozlišení návštěvníků webu pomocí náhodného identifikátoru. 13 měsíců
_gid ID klienta Google Analytics Slouží k rozlišení návštěvníků webu pomocí náhodného identifikátoru. 24 hodin
_gat ID klienta Google Analytics Slouží k omezení rychlosti požadavků. 1 minuta

Cookie pro cílení a reklamu

Tyto soubory cookie se používají k zobrazování reklamy, která vás pravděpodobně bude zajímat na základě vašich zvyků při procházení.

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
fr Facebook Pixel Facebook nastavuje tento soubor cookie tak, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy sledováním chování uživatelů na webu, na stránkách, které mají Facebook pixel nebo sociální plugin Facebooku. 3 měsíce
_fbp Facebook Tento soubor cookie je nastaven společností Facebook, aby po návštěvě webové stránky zobrazoval reklamy buď na Facebooku, nebo na digitální platformě poháněné reklamou na Facebooku. 3 měsíce
NID Google.com Soubor cookie NID nastavený společností Google se používá pro reklamní účely; omezení počtu zobrazení reklamy uživateli, ztlumení nežádoucích reklam a měření účinnosti reklam. 6 měsíců

Využívání cookies v rámci služeb Seznam.cz jsou k dispozici ve článku Využívání cookies

Svůj souhlas můžete udělit nebo odvolat, a to buď globálně, nebo účelově, pomocí panelu nastavení souborů cookies: změna nastavení Cookie.

Právní vztah a obecná upozornění

1.1.  Účinnost. Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 25.5.2018.
1.2.  Internetové stránky. Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor všech internetových stránek tvořících náš web provozovaný na adrese malirstvi-skoda.cz a všech podstránkách, včetně všech subdomén.
1.3.  Služba. Pro účely tohoto dokumentu se službou rozumí služba informační společnosti, kterou čerpáte užíváním našich internetových stránek a jejímž poskytovatelem je obchodní společnost Petr Škoda s.r.o., se sídlem Netolická 1147/1, 37005 České Budějovice, IČO 26113627, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Českých Budějovicích, v oddílu oddíl c, vložce vložka 14776, DIČ CZ26113627 (pro účely tohoto dokumentu jen „my“ či odpovídající výrazy). Užíváním služby vzniká mezi námi a příjemcem služby (pro účely tohoto dokumentu jen „vy“ či odpovídající výrazy) právní vztah.
1.4.  Webový obsah. Pro účely tohoto dokumentu se webovým obsahem, který vám v rámci služby dodáváme, rozumí veškerá data, která od nás přijmete na základě vašeho požadavku zadaného prostřednictvím webového prohlížeče, zejména texty, obrázky, ale i zdrojové kódy stránek.
1.5.  Rozsah poskytování služby. V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.
1.6.  Cena služby. Služba je poskytována z naší strany bezúplatně. Technické zařízení, programové vybavení a konektivitu k této službě hradíte vy.
1.7.  Výhrada změny podmínek. Tyto podmínky užití internetových stránek se mohou průběžně měnit a aktualizovat. Předtím, než budete chtít využívat webový obsah, je vaší povinností seznámit se s jejich aktuální verzí.
1.8.  Generální omezení. Je zakázáno využívat jakýchkoli prostředků k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se touto službou nebo jinými našimi službami, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě.
1.9.  Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoli újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

Autorská práva

2.1.  Generální licence. Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, udělujeme k webovému obsahu licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0, jejíž licenční podmínky jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Tato licence se vztahuje pouze na texty, vizuální obsah, zvukový obsah, audiovizuální obsah, zdrojové kódy a databáze.
2.2.  Odkazy. Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy dostupné jen přihlášeným uživatelům. Ve všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah internetových stránek nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost vámi dříve získaného obsahu. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.

Osobní údaje, jejich zpracování a dočasné soubory

3.1.  Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
3.2.  Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Na osobní údaje zadané v rámci objednávky našeho zboží či služeb se vztahují podmínky zpracování osobních údajů uvedené v dokumentech, se kterými budete seznámeni před uzavřením příslušné smlouvy.
3.3.  Osobní údaje zadané jinde na internetových stránkách. Následující podmínky se použijí jen ohledně osobních údajů, které zadáte na našich internetových stránkách a kterých se netýká předchozích bod těchto podmínek.
3.4.  Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Pokud od vás získáme podrobnosti elektronického kontaktu, vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.
3.5.  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci. To provádíme po dobu nezbytnou k vyhodnocení sesbíraných dat a implementaci případných úprav. Tyto údaje předáváme ke zpracování našim zpracovatelům, kteří se zabývají analýzou návštěvnosti a pomáhají nám s provozem internetových stránek a e-shopového řešení.
 
3.6.  Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s poskytováním informací orgánům veřejné moci.
3.7.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
3.7.1.  jméno a příjmení,
3.7.2.  e-mailová adresa,
3.7.3.  telefonní číslo,
3.7.4.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
3.7.5.  IP adresa,
3.7.6.  údaje o registraci a nastavení,
3.7.7.  údaje o vzájemné komunikaci.
3.8.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.
3.9.  Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.
3.10.  Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.
3.11.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
3.11.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,
3.11.2.  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),
3.11.3.  v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
3.11.4.  využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
3.11.5.  žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,
3.11.6.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.
3.12.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).
3.13.  Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Adobe Flash). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Tento a následující body dopadají na takové z dočasných souborů, které samy o sobě nejsou zároveň osobními údaji.
3.14.  Dočasné soubory technologicky nezbytné k poskytování služby. Některé dočasné soubory jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o:
3.14.1.  soubory reprezentující vaše preference ohledně jazyka a měny,
3.14.2.  sezení vč. session cookies redakčního systému Joomla,
3.14.3.  soubory umožňující realizaci notifikací.
3.15.  Dočasné soubory ukládané za účelem poskytnutí služby s přidanou hodnotou. Některé dočasné soubory naopak ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat:
3.15.1.  soubory nesoucí informaci o vašem pohybu na internetových stránkách, včetně souborů dále zpracovávaných třetími stranami v anonymizované podobě pro zajištění analýzy návštěvnosti internetových stránek,
3.15.2.  soubory nesoucí informaci pro reklamní účely, abychom vám mohli zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat a neobtěžovat,
3.15.3.  soubory nesoucí informaci o vaší geografické poloze.
3.16.  Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování. Váš prohlížeč také nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně – například přihlášení, a tedy celý uživatelský účet, nebo ukládání nastavení jazyka.

Vkládání uživatelského obsahu na web

4.1.  Kontrola vašeho obsahu. Vaše aktivity v rámci této služby zásadně nepodléhají průzkumu, schvalování či moderaci z naší strany a neprověřujeme jejich soulad s právem. Vyhrazujeme si ovšem právo provádět různé typy kontroly obsahu, ať již před jeho publikací či následně, a na základě toho obsah filtrovat či celý znepřístupnit (například ve formě pozdržení spamových či hanlivých komentářů či znepřístupnění rozpoznaného protiprávního obsahu).
4.2.  Ukládání souborů. V rámci této služby vám umožňujeme nahrávat a ukládat soubory na námi provozované úložiště (dále jen „nahrávaný obsah“). Berete na vědomí, že v rámci této části této služby vám neposkytujeme záruku za to, že nahrávaný obsah zůstane nezměněný či dostupný. Zejména berete na vědomí, že neodpovídáme za škodu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti se ztrátou či poškozením nahrávaného obsahu.
4.3.  Práva třetích osob a zákonné povinnosti v souvislosti s ukládáním souborů. Nahráním obsahu prostřednictvím této naší služby stvrzujete, že disponujete dostatečným oprávněním k takovému jednání, zejména tedy, že nahrávaný obsah nepodléhá právní ochraně, případně jste autorem nebo vykonavatelem majetkových práv k nahrávanému obsahu v odpovídající míře. Zároveň berete na vědomí, že v případě, že se dozvíme o tom, že byl prostřednictvím této naší služby neoprávněně přenesen či nahrán určitý obsah, máme právo jej bez upozornění smazat či znepřístupnit a povinnost vzhledem k tomuto obsahu spolupracovat s orgány provádějícími zjišťování případné protiprávní činnosti, což může zahrnovat i sdělování uchovávaných provozních a lokalizačních údajů o vás.
4.4.  Funkce spojené s vkládáním uživatelských dat na web. V rámci této služby poskytujeme též:
4.4.1.  možnost přidávat veřejné komentáře,
4.4.2.  možnost přidávat recenze a hodnocení naší práce.
S ohledem k výše uvedenému se použijí ujednání „kontrola vašeho obsahu“, „ukládání souborů“ a „práva třetích osob a zákonné povinnosti v souvislosti s ukládáním souborů“ obdobně, přičemž za „nahrávaný obsah“ se považuje odpovídající možnost z předcházejícího seznamu. Protiprávní obsah se může v tomto případě vyskytnout například v případě sdílení autorskoprávně chráněných textů, hanlivých vyjádření vůči jiným osobám nebo neoprávněného nabízení zboží či služeb chráněných známkovým právem.

Malířství Škoda s.r.o.

reference ochranné nátěry

Malířské práce

 • Malířské a natěračské práce pro ARGO 22 České Budějovice
 • Nátěr fasády činžovního domu pro Společenství vlastníků domu Komenského 46 v Českých Budějovicích
 • Malování haly pro INTEROBAL ks Plzeň Dýšina.
 • Malířské práce pro EDUCAnet- gymnázium a střední odborná škola České Budějovice s.r.o.
 • Malířské a natěračské práce pro GOLDIM spol s r.o. Rašínova 422/II Soběslav.
 • Malířské a natěračské práce pro Českomoravskou distribuční s.r.o.
 • Malování 6 patrového schodiště a nátěr olejového sokle pro Členskou samosprávu České Budějovice Průběžná 10
 • Malířské práce pro firmu BALCAR s.r.o.
 • Malířské a natěračské práce pro zahradnictví FERENČÍK s.r.o. (malování nového centra u Okružní ulice)
 • Malování a nátěry schodiště pro Společenství domů J. Čarka 2,4,6, České Budějovice
 • Malování interiéru(1000m2) pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích
 • Malířské práce pro Taconova(Ostaco) Velešín
 • Malířské a natěračské práce pro Brabant Alucast Czech Site Strakonice s.r.o.
 • Malování kanceláří pro DIAMO s.p. o.z. SUL Příbram
 • Malování průmyslového objektu-haly pro ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice
 • Malování prodejny potravin po požáru pro ROYAS k.s. v Kájově
 • Malování kanceláří a kuchyňky pro AZ FLEX a.s. pobočka České Budějovic
 • Malování  Fio banky na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích
 • Malířské a natěračské práce pro ABACUS ELECTRIC s.r.o.
 • Malířské a natěračské práce pro Sportcentrum Mrkáček
 • Malířské a natěračské práce pro Pneuservis Jankovský
 • Malířské a natěračské práce pro Trenwalder a.s. personální a pracovní agentura
 • Malířské práce pro FINÁL CB s.r.o.
 • Malířské práce pro EUROVIA CS a.s.
 • Malířské a natěračské práce pro Silba-Elstav s.r.o. - malování části budovyO2  České Budějovice

Natěračské práce

 • Natěračské práce pro HOCHTIEF CZ a.s.
 • Nátěry mycích boxů ručního mytí na čerpací stanici Schell České Budějovice pro WashTec CZ spol. s r.o.
 • Nátěr oken (84ks) pro ČSOB pojišťovnu a.s. v ulici Riegrova 2 České Budějovice
 • Natěračské práce pro AUTOMA Car České Budějovice
 • Nátěr fasády( 2 000m2) pro Brabant Alucast Czech Site Strakonice s.r.o
 • Obnova nátěru dřevěné venkovní části pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích
 • Protipožární ochranný nátěr konstrukce dřevěného krovu pro ROYAS  komanditní společnost
 • Nátěr konstrukcí(1 000m2) pro AUTO PROFI s.r.o. na Husově třídě v Českých Budějovicích
 • Natěračské práce(nátěr střechy) pro Pokrývačství Bušta spol s r.o. České Budějovice
 • Nátěr oken pro Městský úřad Prachatice
 • Nátěr střechy pro Gymnázium J.V. Jirsíka Fráni Šrámka 23 České Budějovice
 • Malířské a natěračské práce pro Českou Poštu s.p.
 • Malířské a natěračské práce pro firmu DURA AUTOMOTIVE CZ k.s.
 • Malování autosalonu BMW - Borek České Budějovice
 • Malířské a natěračské práce pro GAMA GROUP a.s.
 • Malířské a natěračské práce pro MADETA a.s. České Budějovice
 • Malířské a natěračské práce pro  Český fond nemovitostí s.r.o.
 • Malířské a natěračské práce pro A.K.U.P.I s.r.o
 • Malíčské a natěračské práce pro BAS Automateriál spol s r.o.
 • Malování kanceláří ve víceúčelovém objektu Václav Burda
 • Opálení olejového sokle,štukování,malování schodiště pro Společenství vlastníků bytových jednotek Dvořákova 13 ČB
 • Malířské a natěračské práce pro BBH Tsuchiya s.r.o.
 • Malování kanceláří pro Obec Kájov
 • Malování reprezentativní budovy Madety a.s. v Českém Krumlově
 • Malování Volksbank CZ a.s. na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích

Kontaktní údaje

Malířství Škoda s.r.o.

Jednatel společnosti

Netolická 1
České Budějovice
Jihočeský kraj
37005
Česká Republika
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 604533924
http://www.skoda-malirstvi.cz

Další údaje

Identifikační údaje (IČ): 26113627
Daňové identifikační údaje: CZ26113627 (jsme plátci DPH)
  Společnost Petr Škoda, s.r.o., je zapsaná v OR vedeném MS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14776

Malířství Škoda, s.r.o

Virtuální prohlídky

Další články...

Proč si pro nanášení ochranných nátěrů zvolit právě naši firmu?

Pro natírání rozměrných konstrukcí je naše firma vybavena 12 metrů vysokým pojízdným lešením, výškovým žebříkem, stříkacím zařízením Airless. K dispozici máme i další vybavení pro odvedení kvalitní práce, jako jsou například různé válečky a štětce zároháky, které lze využít k malování těžko dostupných míst. Podle potřeby jsme schopni si zajistit pojízdnou plošinu, která nám umožní malovat i těžko dostupná místa. Naše vybavení navíc stále obnovujeme.

Používáme moderní vybavení a máme 20 let zkušeností v oboru

Jednatel Petr Škoda

logo

 • Při nanášení protiplísňových nátěrů
 • Při nanášení protiplísňových nátěrů

  Při nanášení protiplísňových nátěrů

  je třeba dbát nejen na kvalitu provedení a rychlost, ale i na bezpečnost. Vycházíme z mnohaletých zkušeností.

  Veškeré práce provádíme v souladu s bezpečnostními normami, naše společnost je samozřejmě pojištěna na případné škody způsobené druhým osobám a subjektům.

  Jsme řádně vyškoleni o bezpečnosti práce, obsluhy pracovních plošin a pohybu ve výškách. Používáme certifikované materiály.

  Více

Stav před a po aplikaci
protiplísňového nátěru.

Strop napadený plísní
Strop napadený plísní
Strop napadený plísní
Ošetřený strop proti plísni